Over ons

Aangenaam, ik ben Chanella Maria. Met meer dan 15 jaar ervaring in de psychosociale hulpverlening. Als gediplomeerd maatschappelijk werker helpt Chanella Praktijk voor groei en ontwikkeling jongeren en gezinnen.

Wat beweegt mensen: waarom doet iemand wat hij doet? Hoe kun je zelf blijven sturen? Wat past echt bij jou? Ons motto: geloof in je talenten zodat je stap voor stap deze talenten kunt ontplooien. Geef je dromen nooit op.

Chanella, de oprichter van Chanella praktijk, is geboren op Curacao en getogen in Noord- Brabant. Na een studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening te Eindhoven, werkte ze zeven jaar als maatschappelijk werker binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarna heeft ze gewerkt als toezichthouder binnen de Reclassering en vervolgens als hulpverlener binnen de jeugdhulpverlening. In 2013 is ze gestart met de universitaire opleiding psychologie. Deze kennis en kunde wil ze samen met onze gespecialiseerde collega’s inzetten om (jonge) mensen te laten groeien en bloeien.

We hebben ruime ervaring in de behandeling van problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, huiselijk of seksueel geweld, werken met systemen, werken in het kader van dubbele diagnose problematiek (psychische en verslavingsaandoening).

Ons doel is om mensen weer tot hun recht te laten komen in interactie met hun omgeving. Onze specialisaties liggen in het begeleiden van jongeren met psychische-, gedrags- en persoonlijkheidsaandoeningen en diens ouders/opvoeders. Met de ruime ervaring en deskundigheid binnen Chanella Praktijk brengen we mensen in beweging met ons enthousiasme, spontaniteit, openheid, eerlijkheid in combinatie met wie we zijn!

Visie

In de Bijbel staat een tekst die mijn visie duidelijk maakt. In psalm 1:3 staat geschreven:

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei

Dit betekent dat God wil dat het goed met ons gaat, dat we bloeien in het leven. Na uitdagingen die het leven met zich mee kan brengen, krijg je weer balans in je leven en inzicht in je eigen talent en mogelijkheden.

Missie

Het ontwikkelen, aanbieden en overdragen van optimale, specialistische begeleiding richting jonge vrouwen met trauma’s. Het doel is om deze dames op weg te helpen naar een nieuw leven zonder psychische klachten.

Kernwaarden

Erkenning

Je wordt bij ons gezien en gehoord.

Verbinding

Een vertrouwens relatie tussen jou en de hulpverlener is de basis

Respect

We gaan respectvol met elkaar om.

Aandacht

Werkelijke aandacht brengt groei in de levens van mensen.

Waardevol

Met liefde gaan we met elkaar om samen ontdekken we je talenten.