Ambulante traumabehandeling

Een heftige gebeurtenis in je leven, bijvoorbeeld een ongeluk, verkrachting, mishandeling, (seksueel) misbruik, verwaarlozing of pesten wordt ook wel een trauma genoemd. Niet iedereen die een trauma meemaakt, ontwikkelt klachten. Als je wel klachten ondervindt na een traumatische gebeurtenis, kan een traumabehandeling uitkomst bieden. Tijdens ambulante traumabehandeling verwerk je de traumatische gebeurtenis.

Voor wie is ambulante traumabehandeling?

Ambulante traumabehandeling is bedoeld voor jonge vrouwen van 16-23 jaar die in de beschermd woonvoorziening verblijven. Dit wordt als dagbesteding aan hun aangeboden. In de toekomst ook voor jonge mannen van 16-23 jaar.

Als je in je leven een nare of heftige gebeurtenis mee maakt, ook wel trauma genoemd, kan dit ervoor zorgen dat je niet meer zo goed kunt functioneren. Je wordt bijvoorbeeld snel boos of geïrriteerd, of het lukt je niet om uit jouw negatieve gevoelens te komen. Je blijft je verdrietig of down voelen en wil niet meer uit bed komen. Of je hebt heel de dag hoofdpijn of wil niet meer eten. Je hebt dan last van psychische en/of lichamelijke klachten die jouw dagelijks leven belemmeren.

Bij Chanella Zorg gaan we samen met jou kijken op welke manier we deze klachten kunnen verminderen. We kijken hoe ze veroorzaakt zijn en verholpen kunnen worden. Samen gaan we op weg naar een leven waarin jij het gevoel krijgt dat je het onder controle hebt en het weer aan kan.

Chanella Zorg biedt verschillende vormen van traumabehandeling. De traumabehandeling wordt gegeven door psycholoog, psychiater, psychomotorisch therapeut en creatief therapeut.

Fases van traumabehandeling:

In de eerste fase leer je om jezelf onder controle te krijgen. Je leert hoe je je emoties kan ervaren en uiten en je ontdekt waar je trauma vandaan komt

De tweede fase is de verwerking van je trauma, door gesprekken en verschillende therapieën. Zodat je langzamerhand jouw dagelijks leven weer kan oppakken

In de laatste fase leer je beter omgaan met stress en tegenslagen, om nieuwe trauma te voorkomen. Ook leer je een positief zelfbeeld te krijgen en goed jouw grenzen te durven aangeven

De ambulante traumabehandeling wordt gegeven door psycholoog, psychiater, psychomotorisch therapeut en creatief therapeut.

Creatieve therapie

Heb je moeite met het onder woorden brengen van problemen? Beeldend werken helpt namelijk, omdat het anders werkt dan praten of nadenken. Het stimuleert daarbij alle zintuigen. Het gaat niet om het resultaat, maar om het ervaren en inzicht krijgen in jezelf en in je handelen.

Psychomotorische therapie

Het doel van Psychomotorisch therapie is het verminderen of wegnemen van je klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. Je wordt je meer bewust van jouw eigen gedachten en gevoelens, jouw sterke kanten en waar je moeite mee hebt. Daarnaast kun je oefenen met nieuw gedrag wat meer bij jou past.