Begeleid wonen

Het doel van begeleid wonen is dat je uiteindelijk weer helemaal zelfstandig kunt wonen. Daarbij gaan we samen op weg naar herstel. We helpen je bijvoorbeeld om je leefstijl te veranderen of om te leren omgaan met relaties. Ook kunnen we je helpen om je situatie rondom werk en financiën te verbeteren. En als het om jouw trauma(´s) gaat, willen we jou op weg helpen naar een leven zonder psychische klachten.

Voor wie is begeleid wonen?

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een heftige gebeurtenis in je leven alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. Je voelt je belemmerd door angst, boosheid, somberheid of je voelt je eenzaam of slaapt slecht.

Het traject is bedoeld voor jonge vrouwen van 16-23 jaar die kampen met traumatische ervaring(en) die hen belemmeren in hun dagelijks functioneren, en die behoefte hebben aan een veilige, tijdelijke woonvoorziening. In de toekomst ook jonge mannen van 16-23 jaar.

Je wordt naast de ambulante traumabehandeling, begeleidt met jouw eigen persoonlijke leerdoelen op diverse levensgebieden. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, financiën, werk/school. Zodat je zult groeien naar een stabiel(er) en zelfstandig leven.

Stap voor stap naar herstel

Als het door je klachten thuis niet meer gaat, kun je bij Chanella Praktijk begeleid wonen. Je komt dan een tijdje op een locatie te wonen. Je krijgt daar je eigen kamer en gaat samen met een begeleider aan de slag om je problemen hanteerbaar te maken. Om je herstel te bevorderen, willen we graag dat je onderdeel blijft van de samenleving. Onze locatie voor begeleid wonen staat in een gewone woonwijk en zijn van buiten niet te onderscheiden van gewone woonhuizen.

Het begeleidingstraject bestaat uit 4 fases:

Stabilisatie fase

Gezien de doelgroep mogen we in alle redelijkheid er vanuit gaan dat als je dit traject aangaat, een moeilijke periode achter de rug hebt. De eerste periode bestaat daarom uit stabiliseren. Je mag leunen op de begeleiders en er is tijdelijk geen dagbesteding om rust te creëren.

Klim fase

In deze fase zet je de eerste stappen naar herstel van het trauma door te gaan werken aan de gestelde doelen. Het zal confronterend en pijnlijk zijn om de het trauma en (oude) patronen/ gewoontes te herkennen en erkennen. Maar je staat er niet alleen voor, de begeleiders en therapeuten staan naast je.

Leer fase

Na een periode van hard werken aan herstel, breekt de tijd aan om te gaan leren. Je krijgt de ruimte om te gaan leren hoe contacten aan te gaan met jouw omgeving door middel van scholing of werk. Het gaat met vallen en opstaan, fouten maken mag. Therapie biedt nieuwe inzichten om praktisch in te gaan zetten.

Groei fase

In deze fase wordt gewerkt naar een leven na dit traject. Je gaat leren hoe je jouw nieuwe leven vorm kan gaan geven in jouw oude omgeving. Als de oude omgeving onveilig of onwenselijk is, zal gekozen worden om te veranderen van omgeving. Je wordt dan begeleid om bijvoorbeeld op kamers te gaan wonen en leert om op eigen benen te staan.

Naar verwachting zal onze eerste locatie in de regio Breda-Tilburg in het medio van 2022 worden geopend. Kijk op de website van Stichting House of Ruach. De stichting faciliteert begeleid wonen voor Chanella Praktijk.