Ambulante hulpverlening

Depressie, angsten, agressie, hulp bij opvoeding, verslaving, geweld, problemen op school/werk…Het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen en misschien jij ook wel. Wanneer je vastloopt en je leven wordt beheerst door je problemen, is het wijs om hulp te zoeken. Wij bieden hulp, zowel bij milde als bij ernstige problematiek. Als het gaat om psychische problemen, gedragsproblemen en of verslavingsproblemen, of een combinatie daarvan.

Voor wie is ambulante hulpverlening?

 Ambulante hulpverlening is bedoeld voor kinderen/jongeren en diens ouders/opvoeders die sociale of emotionele steun nodig hebben met zaken als bijvoorbeeld:
moeite met aangeven van grenzen
angst, depressieve klachten
ontevreden over eigen functioneren of negatief zelfbeeld verslavingsproblematiek
relatie- of contactproblemen
begeleiding traumatische gebeurtenissen
Ambulante hulpverlening is ook beschikbaar voor volwassenen

Psychosociale begeleiding

Deze vorm van begeleiding richt zich op problemen op zowel psychisch als sociaal vlak, op diverse levensgebieden: wonen, financiële situatie, gezondheid, dagbesteding en gezinssituatie.

Psychosociale begeleiding help je bij het krijgen van inzicht in de situatie. Door middel van gesprekken en andere werkvormen krijg je weer grip op je leven, (her)ontdek je je eigen kwaliteiten welke je kunt toepassen in de toekomst om op een andere wijze met de dingen die je tegenkomt, om te kunnen gaan. De eigen verantwoordelijkheid van jou zal hierbij op de voorgrond staan.

Intensieve en gespecialiseerde hulp

Chanella Praktijk voor groei en ontwikkeling biedt ook intensieve en gespecialiseerde hulp bij meervoudig complexe gezinsproblematiek. Dit is gericht op de veiligheid van de kinderen in het gezin, door middel van opvoedondersteuning en oplossingsgerichte gedragsinterventies. De hulp richt zich zowel op individuele gezinsleden als het hele gezin. Soms is er sprake van complexe gedragsproblematiek binnen het gezin, psychische problematiek of licht verstandelijke beperking of sociale problemen zoals huiselijk geweld of (v)echtscheiding. Hierdoor kunnen andere problemen ontstaan zoals uitval op school of het verliezen van werk.

Uitgangspunten:

  • een respectvolle, duidelijke en warme pedagogische aanpak
  • denken vanuit mogelijkheden
  • talenten van elkaar leren (h)erkennen en inzetten
  • praktische oefening hoe je je kind in zijn/haar ontwikkeling en talenten kunt stimuleren het systeem/omgeving wordt betrokken
  • opbouwen van een netwerk

Werkwijze

Onze werkwijze is praktisch, gericht op ontwikkeling van zelfredzaamheid en vergroten van zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit van het individu. Ons enthousiasme, openheid en spontaniteit brengt mensen in beweging! Het individu staat centraal en heeft de regie. Methodieken zijn oplossings- en systeemgericht werken.

Bij Chanella Praktijk werken de ambulante hulpverleners samen met een multidisciplinair team met o.a. orthopedagogen, een psychiater en een (klinisch) psycholoog. De orthopedagoog biedt ons aanvullende expertise op het gebied van opvoeding. De psychiater zorgt voor diagnostiek bij verdenking op psychiatrisch problematiek, waar behandeling voor nodig is.