Kwaliteit

Lidmaatschap

Alle disciplines die werkzaam zijn bij Chanella Praktijk werken volgens de professionele kaders, ethische- en beroepscode binnen hun discipline. De lidmaatschap heeft ook een bijhorend tuchtrecht.

Tevens is Chanella Praktijk lid van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg, die belangenbehartiger is voor kleine zorgaanbieders op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Registratie bij SKJ

Alle disciplines die werkzaam zijn bij Chanella Praktijk staan geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessionals in het Kwaliteitsregister Jeugd. Hier worden eisen gesteld aan opleiding en nascholing. Tevens gaat Chanella Praktijk zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens, zowel de digitale als die op papier. Zie het privacyreglement.

Kwaliteitskeurmerk

Wij willen jou de best mogelijke zorg bieden. Om dit mogelijk te maken werken we volgens een kwaliteitsnorm. Hierin hebben we afspraken gemaakt over hoe we onze zorg organiseren, hoe we werken en wat onze verantwoordelijkheden zijn. Op deze manier weet iedereen die betrokken is bij onze zorg, welke zorg je van ons kunt en mag verwachten. Chanella Praktijk werkt volgens de ISO 9001 norm. Dit geldt nog niet voor ambulante traumabehandeling en begeleid wonen.

Klachten

Het bieden van kwalitatief, goede zorg en respect voor jou vind Chanella Praktijk belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar je  niet tevreden over bent, bespreek dit met ons. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je overwegen jouw klacht in te dienen bij:

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

https://klachtenportaalzorg.nl

Vertrouwenspersoon

Tevens heeft Chanella Ambulant een vertrouwenspersoon voor cliënten. Je kunt terecht bij AKJ zorgbelang op via 088-5551000 of per mail info@akj.nl