Bij Chanella Praktijk verlenen we multiculturele en specialistische jeugdhulp

Onze doelgroepen

Jongeren

Ouders

18 jaar en ouder

Wij zien joú!

Mensen worden bij ons gezien. We bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg met een toekomstperspectief is waar wij voor staan.
Bij Chanella Praktijk is de hulp die geboden wordt gebaseerd op christelijke principes. Vanuit liefde, aanvaarding, waardevol zijn en dienend vervullen wij onze rol in de maatschappij.

Chanella Praktijk voor groei en ontwikkeling is een kleine organisatie die multiculturele en specialistische jeugdhulp verleent. Ruime ervaring met de behandeling van problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, huiselijk of seksueel geweld.

Met een multicultureel team die de volgende talen spreekt: Engels, Frans, Klassiek-Arabisch, Marokkaans-Arabisch, Marokkaans-Berbers, Nederlands, Papiaments, Pools en Spaans.

Naast specialistische hulp, werken we voor cliënten met dubbele diagnose problematiek (psychische- en verslavingsaandoening) en met ouders die problemen ervaren bij de opvoeding van hun kinderen. Onze expertise ligt in werken met jongeren die trauma’s hebben opgelopen.

Chanella Praktijk helpt kinderen/jongeren en diens ouders/opvoeders, volwassen en gezinnen die sociale of emotionele steun nodig hebben met zaken als bijvoorbeeld:

  • opvoedingsondersteuning
  • traumaproblematiek
  • huiselijk geweld
  • hechtingsproblematiek
  • interculturele hulpverlening, ook bij asielzoekers en nieuwkomers
  • kindermishandeling
  • ontwikkelingsstoornis bij jeugdigen: adhd, ptss, depressie, autisme, angst-paniek

Ervaringen

Tijdens de begeleiding door Chanella Praktijk heeft onze oudste dochter suïcide gepleegd. Chanella bleef naast ons staan en had geen (voor)oordeel, zoals andere mensen wel hadden. Als gezin hebben we dit als enorme steun ervaren.

Moeder

De samenwerking is plezierig, ze weet waar over ze praat en is een doorzetter en meedenker. En ik vond de terugkoppeling fijn na de afwerking van alle papierwerk.

Verwijzer

Door gesprekken met Chanella Praktijk werd ik gemotiveerd om weer naar school te gaan. Door de hulp die ik heb gekregen wist ik beter wat ik in de toekomst wil gaan doen en heb ik mijn diploma behaald.

Cliënt (16 jaar)

Ze luisteren goed en denken mee in oplossingen. Bovendien zoeken ze actief mee in dingen die ik wél kan doen.

Vader

Chanella is eerlijk en dat vond ik soms irritant. Maar uiteindelijk heeft haar eerlijkheid mij wel geholpen dat ik aan mijn problemen ging werken. Ik ben nu minder boos op iedereen en het gaat beter.

Jongen (15 jaar)